I. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân
1. Mục đích và phạm vi thu thập
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website phongthuygiagoc.com bao gồm: email, điện thoại,
tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà
phongthuygiagoc.com cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để
phongthuygiagoc.com liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm
bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân
1. Mục đích và phạm vi thu thập
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website phongthuygiagoc.com bao gồm: email, điện thoại,
tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà
phongthuygiagoc.com cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để
phongthuygiagoc.com liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm
bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website phongthuygiagoc.com, chúng tôi chỉ lưu giữ
thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân
hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng
dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách
nhiệm thông báo kịp thời cho webiste Xachtayhanghieu.vn về những hành vi sử dụng trái phép,
lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải
quyết phù hợp.
2. Phạm vi sử dụng thông tin
Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
– Cung cấp các dịch vụ đến thành viên;
– Gửi hàng hóa theo địa chỉ thành viên mua cung cấp;
– Gửi thông tin quảng cáo, khuyến mại nếu thành viên chấp nhận điều khoản này

trong khi đăng ký;

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và website

phongthuygiagoc.com;

– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các

hoạt động giả mạo thành viên;

– Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
– Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên

hệ có liên quan đến giao dịch tại phongthuygiagoc.com.

– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung
cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa
án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.
Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.
3. Thời gian lưu trữ thông tin
– Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ
hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá
nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của phongthuygiagoc.com.
4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BAMBOO GREEN

Số 250 đường Giải Phóng – Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội.
Email: phongthuygiagoc@gmail.com
Điện thoại: 0986 190 371
5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của
mình.

– Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá
nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu
phongthuygiagoc.com thực hiện việc này.

– Thành viên có quyền gửi khiếu nại về chất lượng hàng hóa, thời gian giao hàng
đến Ban quản trị của website phongthuygiagoc.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này,
phongthuygiagoc.com sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy
theo mức độ, phongthuygiagoc.com sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.
6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
– Thông tin cá nhân của thành viên trên phongthuygiagoc.com được phongthuygiagoc.com cam kết
bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của phongthuygiagoc.com. Việc thu thập và
sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ
những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông

tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ
liệu cá nhân thành viên, phongthuygiagoc.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức
năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông

tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên phongthuygiagoc.com. – Ban quản lý phongthuygiagoc.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là Thành
viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email,
số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về
tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý phongthuygiagoc.com không chịu trách nhiệm cũng
như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất
cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

II. Chính sách Quyền riêng tư

Chúng tôi tại Phongthuygiagoc.com đã luôn nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Với việc thu thập ngày càng nhiều thông tin cá nhân từ khách hàng qua Internet thông qua đăng ký người dùng, các chương trình trao thưởng, khảo sát người dùng, v.v., việc quản lý và bảo vệ hợp lý thông tin cá nhân của khách hàng ngày càng trở nên quan trọng hơn trong những năm gần đây.

Phongthuygiagoc.com chúng tôi đã thiết lập “Chính sách về quyền riêng tư” như trình bày dưới đây và chúng tôi cam kết sẽ quản lý các Trang web của chúng tôi nhằm đảm bảo khách hàng của chúng tôi được an toàn và hài lòng bằng việc chuyên tâm theo đuổi biện pháp phòng tránh hành vi sử dụng, tiết lộ, sửa đổi trái phép, v.v. thông tin cá nhân do khách hàng của chúng tôi cung cấp.

Khi Phongthuygiagoc.com thu thập thông tin cá nhân qua Internet, chúng tôi tuân theo quy tắc cơ bản là thông tin đó được cung cấp (đăng ký) một cách tự nguyện. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân trong giới hạn cần thiết để hoàn thành mục đích thu thập thông tin của mình, mục đích đó sẽ được công bố rõ ràng. Nếu bạn không muốn cung cấp (đăng ký) thông tin cá nhân mà chúng tôi tìm kiếm, bạn có thể từ chối làm như vậy theo toàn quyền quyết định của bạn. Trong những trường hợp đó, bạn không thể truy cập một số dịch vụ mà chúng tôi cung cấp thông qua các Trang web của Phongthuygiagoc.com

Mục đích và giới hạn sử dụng thông tin cá nhân

Khi chúng tôi đề nghị cung cấp thông tin cá nhân (đăng ký), chúng tôi sẽ công bố trước mục đích của việc thu thập và phương pháp sử dụng thông tin, sau đó thu thập thông tin trong giới hạn thích hợp. Một quy tắc chung giới hạn việc sử dụng thông tin cá nhân ở những mục đích sau. Đồng thời cũng có khả năng sử dụng thông tin cá nhân cho những mục đích khác, như dữ liệu thống kê ở các biểu mẫu trong đó dữ liệu không được phân biệt theo từng cá nhân.

  • Để cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ mà bạn mong muốn.
  • Để cải tiến dịch vụ cho bạn.
  • Để cung cấp thông tin về hàng hóa hoặc dịch vụ cho bạn.
  • Quản lý thông tin cá nhân

Quản trị viên Trang web của Phongthuygiagoc.com duy trì hoạt động quản lý nghiêm ngặt thông tin cá nhân đã thu thập được và các biện pháp thích hợp được thực hiện nhằm ngăn chặn sử dụng, tiết lộ hoặc sửa đổi trái phép thông tin đó. Khi các điều khoản sử dụng cụ thể được đăng trên Trang web, những điều khoản sử dụng đó sẽ được ưu tiên áp dụng so với “Chính sách về quyền riêng tư” này