Cầu thạch anh trắng pha lê

    5,500,000

    Trọng lượng 1.1kg đường kính 9,2cm
    Mệnh kim, mệnh thủy