Cầu xà cừ

    2,500,000

    Tl 2,5kg đk 12cm
    Công dụng trấn trạch, trừ tà rất mạnh