Tháp văn xương

    2,000,000

    Tháp văn xương spentine 9 tầng: Kt cao 18cm, nặng 660g