Thiềm thừ (cóc 3 chân)

    12,000,000

    Thiềm thừ (cóc 3 chân)
    Kích thước dài,rộng,cao: 31,41,28, nặng: 34kg
    Giá 12.000.000