Cầu thạch anh hồng

266,000,000

Cầu thạch anh hồng : tl 26.6kg, đk ~30cm

Mệnh hoả, mệnh thổ