Cầu thạch anh hồng

266,000,000

Cầu thạch anh hồng VIP

Trọng lượng: 26.6kg,

Đường kính: ~25cm

phù hợp: Mệnh hoả, mệnh thổ