Cầu thạch anh hồng

266,000,000

Cầu thạch anh vàng : tl 4,8kg, đk 15,2cm

Mệnh thổ, mệnh kim